Általános szerződési feltételek

A SpeakOut Közösség tábort a Timóteus Társaság Alapítvány (továbbiakban „Szervező”) üzemelteti, amely táborban való részvételre vonatkoznak a jelen Általánbos Szerződési feltételekben („ÁSZF”) írtak. A táborba való jelentkezéssel és a regisztráció során az ÁSZF-re vonatkozó elfogadó nyilatkozattal („klikkeléssel”) a megállapodás létrejött a Szervező, valamint a mindenkori jelentkezővel, illetve 18. életévét nem betöltött jelentkező esetében a jogi képviselőjével (szülő vagy gondviselő) (továbbiakban: “Jelentkező”).

1. A tábor adatai:
– A tábor helye, címe: Keszthely, VSZK Kollégium (Keszthely, Mártírok útja 1, 8360)
– A tábor ideje: a turnusok időpontjai megtalálhatóak a speakout.hu weboldalon
– A tábor típusa, célja: ottalvós nyári tábor
– A foglalkoztató megnevezése: Timóteus Társaság Alapítvány
– Hivatalos, rövid neve: Timóteus Társaság 
– Címe: 1116 Budapest, Zsurló u. 6.
– Adószáma: 19639972-1-43 
– EU-adószáma: HU19639972
– A tábor elérhetősége: speakout@cru.org vagy Messenger keresztül

2. Részvételi költség / turnus / fő: 75.000 Ft, több turnus választása esetén a Szervező kedvezményt adhat, illetve fentartja a jogát az egyéni kedvezmények és kuponok létrehozásárára és kezelésére. A részvételi költségben 10.000 Ft foglalási költség van. A foglalási kezelésének részleteit lentebb részletezzük.

3. A Szervező lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy részvételi szándékát módosítsa, illetve a táborban történő részvételt az alábbi feltételek mellett lemondja. A megállapodás lemondásával kapcsolatban az alábbiak szerint járnak el a Szerződő felek.
1. Lemondási feltételek:
1. A részvételi költség 10.000 forint foglalási költséget tartalmaz. Amennyiben a Jelentkező a tábor turnusának kezdeti dátuma előtt 7 naptári nappal jelzi a jelentkezésének lemondási szándékát, ezesetben a Szervező vállalja a részvételi költség visszatérítését a foglalási költség kivételével, tehát 65.000 forintot (illetve a befizetett összeget a foglalási költség összege nélkül). Ha a Jelentkező lemondási szándékát nem jelzi legalább 7 naptári nappal hamarabb mint a tábor turnusának kezdete, akkor a Szervező nem köteles visszatéríteni a foglalási költséget. 
2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a tábor programot (kevés jelentkező vagy más ok miatt) lemondja. Ebben az esetben a meghiúsult táborra a törvényes képviselő által már megfizetett összeget a Szervező visszafizeti.
2. Módosítási feltételek:
1. A Jelentkezőnek egy héttel a választott turnus kezdete előtt van lehetősége egy későbbi turnusban való részvétel kérvényezését, amennyiben az arra jelentkezők száma alapján erre lehetőség van. Ha ez nem lehetséges akkor a Lemondási feltételek érvényesülnek.
2. Amennyiben a gyermek – hitelesen igazolt – betegsége miatt nem tudja megkezdeni a táborozást, a Szervező lehetőséget nyújthat az adott nyáron, egy későbbi turnusban való részvételre, amennyiben az arra jelentkezők száma alapján erre lehetősége van.
3. A turnus meghiúsulása esetén a Szervező lehetőséget kínálhat fel egy későbbi turnusban történő részvételre, amely lehetőséget a Szülő nem köteles elfogadni. Amennyiben a turnusmódosítást a Szülő elfogadja, úgy a módosítás természetesen díjtalan.
3. Számlázási információk:
1. A Szervező jogilag köteles minden résztvevő részére számlát kiállítani. Alpaesetbenez a résztvevő nevére és címére fog szólni. Amennyibenmás számlázási cím szükséges, ezt lehet jelezni a regisztráció során. 
2. Sajnos sikeres regisztráció után már nem tudunk módosítani a számlázási adatokon.
3. A számlát alapesetben a tábor ideje alatt van lehetőség átvenni. Amennyiben ez valamelyik Résztvevőneknem felel meg, ezesetben kérem keressenek fel minket ezen a linken.
4. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy lemondásként, módosításként kizárólag írásos értesítést fogadnak el.
5. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Szervező részvételi lehetőséget biztosít a jelentkezés során megjelölt kiskorú gyermek számára a SpeakOut tábor megjelölt turnusában. A részvétel feltétele, hogy a Szülő jelen megállapodásban foglaltakat maradéktalanul elfogadja, melyet a jelentkezési lap kitöltésével, továbbá a tábor megkezdéséhez szükséges valamennyi dokumentumot (a gyermek egészségügyi állapotára vonatkozó nyilatkozat, és egyéb a regisztráció után kiküldött nyilatkozat, házi rend, feltétel, stb.) a Szervező részére eljuttatja legkésőbb a tábori turnus első napjáig. 
1. A szükséges dokumentumok részletes listája:
– Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez
– Házirend
– Képmás vagy hangfelvétel hozzájáruló nyilatkozat
– Szülői Nyilatkozat
– Résztvevő nyilatkozat
6. A Szülő kötelezettséget vállal arra, hogy a tábor első napján igazolja, hogy a gyermek a táborozásnak megfelelő egészségügyi állapotban van, gyermek közösségbe engedhető. A Szervező ezen igazolás hiányában a táborban történő részvételt megtagadhatja, amely a Szülőnek felróható meghiúsulási oknak minősül.
7. A Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a tábor ideje alatt a gyermek megbetegszik, abban az esetben a gyermek tábori felügyeletét ellátó személy haladéktalanul köteles értesíteni a Szülőt, és ha a beteség állapota megköveteli, akkor a Szülő pedig köteles a gyermek hazaszállításáról haladéktalanul gondoskodni. A gyermeket a táborba – annak teljes gyógyulásáig, melyet orvos igazol, nem vihető vissza. Ha a gyermek a tábor ideje alatt megbetegszik akkor mind a táborban van lehetőség kisebb egészségügyi ellátásra, valamint orvosi kivizsgálásra is van lehetőség a keszthelyi rendelőkben.
8. A Szervező a gyermek felügyeletéért felelősséget vállal, amely nem terjed ki a gyermek által a táborba magával hozott eszközökre (például táblagép, mobiltelefon, fényképezőgép stb.) illetve ruházatának koszolódására, megsérülésére, stb. Amennyiben a résztvevő a házirendben rögzítettek ellenére cselekszik, illetve azok figyelembe vétele miatt bekövetkezett személyi vagy anyagi sérülésért, kárért nem vállal felelőséget.
9. A Szerződő felek rögzítik, hogy a tábor ideje alatt a gyermek köteles betartani a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket, valamint a helyszín házirendjét, elfogadni az oktatók irányítását, ennek megszegéséből eredő károkat a törvényes képviselő vállalja megtéríteni
10. Jelentkező és a Törvényes Képviselő kijelentik, hogy beszélnek és olvasnak magyar nyelven, így a jelen okiratban foglaltakat megértették és magukra nézve kötelezőnek fogadják el. A Törvényes Képviselő kijelenti, hogy a Résztvevő törvényes képviselőjeként jogosult teljes jogkörrel önállóan eljárni, és e minőségében nyilatkozatot tenni. Törvényes képviselő kijelenti, hogy cselekvőképes és a hozzájáruló nyilatkozatát, belátási képessége birtokában, önként, szabad akaratból, a jelen okiratban foglaltak ismeretében tette.

További kérdése van?

Kattintson erre a linkre és bátran írjon nekünk és mi megpróbálunk a lehető leggyorsabban reagálni kérdésére. A gyorsabb ügyintézés érdekében kérem biztosítson egy telefonos elérhetőséget is.